En valps första veckor på Daloro Gård

 
En vecka före beräknad valpning flyttar tiken tillsammans med mig till ett eget rum, där hon har sin valplåda avskilt från de andra hundarna.
De första 3 veckorna tillbringar valparna i valplådan. När de är 10-14 dagar gamla börjar de öppna ögonen, och börjar höra så smått.
 
Efter 3 veckor

När valparna blivit ca 4 veckor börjar de vilja upptäcka världen och får flytta ur valplådan De får då också  komma ut i köket med omgivningar, och träffa de andra hundarna och katterna.

Vid 4 - 5 veckor

I rummet, har vi en hundlucka ut till en inhägnad gård. Jag är mycket noga med att valparna  skall vänja sig vid att vara utomhus, så att de lär sig att man gör sina behov ute.  Vid 4-5 veckor brukar de kunna vara ute korta stunder beroende på väder. Vid 6 – 7 veckor har de lärt sig att gå ut och in genom hundluckan själva, och går då alltid ut och gör sina behov = rumsrena.

Titta på valpar

När valparna blivit ca 3-4 veckor gamla är besökare välkommna att se dem. När vi har valpar brukar det vara mycket folk i huset, valpköpare,  vänner och bekanta, vilket jag tycker är bra,  eftersom besöken innebär fin social träning för valparna.

Före köp av valp är det alltid trevligt att få telefon kontakt och även träffa blivande valpköpare, jag säljer inte valpar genom enbart mail kontakt.

Valparna säljs som sällskapshund, ej till avel. 

Valparna levereras tidigast vid 8 veckor och är då avmaskade, veterinärbesiktade,  vaccinerade,  chippade och registrerade i AKC  USA.

 

När handpenningen är betald anses en valp vara bokad. Handpenning återbetalas ej.